High Flyers Terriers
Image default
Energie

Wat EAZ Nederland kan betekenen voor de boer

In een wereld met een toenemende vraag en druk op het milieu is het geruststellend te weten dat er bedrijven zijn die zich uitsluitend richten op het creëren van een betere toekomst. Een van die bedrijven is het Nederlandse bedrijf EAZ Wind Netherlands. Bekijk ook alvast de website eazwind.nl 

EAZ Wind Netherlands is in 2009 in Nederland opgericht en is al meer dan 25 jaar actief op de markt voor groene energie. Met hun hoofdkantoor in Amsterdam en regionale kantoren in Duitsland en Roemenië zijn ze een bedrijf met een wereldwijd bereik en bewustzijn.

Hun missie is het leveren van milieuvriendelijke oplossingen voor duurzame energieproductie. Dit omvat zowel innovatieve nieuwe processen als conventionele duurzame oplossingen die hun waarde hebben bewezen gedurende vele jaren van succesvolle werking.

Wat is EAZ Wind Nederland?

EAZ is een bedrijf dat het initiatief heeft genomen om milieuvriendelijke oplossingen te bieden voor duurzame energieproductie. Ze creëren energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water, maar ook uit afval of biomassa. Dit creëert energie zonder het gebruik van fossiele brandstoffen of kernenergie. EAZ Wind Nederland biedt complete oplossingen voor windenergie van concept tot exploitatie, evenals projectontwikkeling, investeringen en onderhoud van windparken. Ze bieden ook oplossingen voor zonne-energie en energie uit afval. Het bedrijf werkt aan diverse projecten in binnen- en buitenland, waarvan de meeste op het gebied van onshore en offshore windenergie.

De biodiesel processen

Er bestaan verschillende technieken om biodiesel te maken, waaronder de verestering van methylesters van plantaardige oliën (FAME’s) met methanol. Bij deze methode wordt de veresteringsprocedure uitgevoerd in een eenfasige, continue procedure waarbij een oplosmiddel of superkritische vloeistof als reactiemedium wordt gebruikt. Omdat de procedure bij hoge temperatuur en druk wordt uitgevoerd, is het een exotherme reactie en moet de procedure worden gekoeld om oververhitting te voorkomen. Het superkritische methanol wordt gekoeld met behulp van een eenvoudig en goedkoop omhulsel op de reactor, wat de eenvoudigste en meest economische koeltechniek is.

Hernieuwbare processen van EAZ Wind

Fotovoltaïsche systemen kunnen worden gebruikt om elektriciteit, warmte en koude op te wekken, water te ontzilten en diverse industriële processen uit te voeren. Elektriciteit, warmte en industriële proceswarmte kunnen allemaal worden opgewekt met behulp van windenergie. Wind wordt in windturbines omgezet in mechanische energie, die vervolgens wordt omgezet in elektrische energie. Biomassa is een hernieuwbare energiebron die kan worden gebruikt om elektriciteit, warmte, warmtekrachtkoppeling (WKK) en bijstook op te wekken. Lees hier meer over het bedrijf EAZ Wind Nederland.

https://www.eazwind.nl/