High Flyers Terriers
Recreation / Pets

Weetjes over de koe

Voor een melkveehouder is het belangrijk om agragrisch advies in te winnen voor de teelt van zijn melkvee. De koeien moeten optimaal verzorgd worden en hun welzijn is zeer belangrijk om kwaliteitvolle melk te bekomen, wat belangrijk is voor de verkoopseisen ervan en dus het voortbestaan van de boerderij. Een koe kan een ingewikkeld dier zijn, dat bewijzen ook de volgende weetjes:

  • Koeien hebben een speciale manier van grazen: ze slaan hun tong om een pluk gras heen en duwen het gras tegen hun snijtanden in hun onderkaak om het af te rukken. Door deze techniek kan een koe op korte tijd veel gras eten, ze verwerken tot wel 80 kg per dag.
  • Om een melkkoe te hebben, is het nodig dat de koe elk jaar een kalfje krijgt zodat ze melk blijft produceren. Een koe geeft ook melk gedurende de zwangerschap, ze is 9 maanden en 9 dagen zwanger. Een melkkoe geeft gedurende 10 maanden per jaar melk, want de twee laatste maanden van haar dracht geeft ze geen melk.
  • Een koe heeft een bepaalde ‘comfort zone’, dit is de ruimte die de koe nodig heeft om te kunnen gaan liggen en op te kunnen staan. Bovendien vindt ze elk obstakel in deze ruimte erg hinderlijk. Voor koeien in een stal is er vaak een bepaalde cowhouse nodig om hun dit nodige comfort te geven.
  • Koeien zijn sociale dieren. De koe leeft in groep en door de aanwezigheid van andere koeien is ze rustiger. In de groep leeft altijd een rangorde, dieren die lager in de rangorde staan hebben steeds voldoende ruimte nodig om de hogere koeien te kunnen ontwijken.
  • Een koe die in een weide staat legt soms 4 km per dag af om te grazen, een koe is tussen de vier en negen uur per dag aan het grazen.
http://www.wijsmanhandelenadvies.nl