High Flyers Terriers
Zakelijke dienstverlening

De trainingen van Outplacementbureau Werkcontact

Het uitgangspunt bij een training, georganiseerd door Outplacementbureau Werkcontact, is de formulering van de gewenste verandering van uw onderneming of een afdeling. Daarvoor worden vooraf concrete doelstellingen vastgesteld. Ook worden er afspraken gemaakt hoe de geleerde vaardigheden na de training in praktijk worden gebracht. Outplacementbureau Werkcontact verzorgt niet alleen de trainingssessie, maar verzorgt ook de opvolging en aansturing van het geleerde in de dagelijkse praktijk.

Een probleem staat nooit alleen

Het zijn vaak sluimerende kwesties, die niet direct onder woorden zijn te brengen, die de gang van zaken op een afdeling verstoren. Het vinden van de oorzaken is een van onze specialisaties. Probleemanalyse bij mensen is een chirurgische activiteit die veel tact, kennis van zaken en inzicht vraagt. Het zijn persoonlijke zeer vertrouwelijke gesprekken, die vaak een emotioneel verloop hebben. Nadat wij een probleemanalyse hebben uitgevoerd, doen wij u hiervan verslag gekoppeld met voorstellen hoe hiermee om te gaan.

Trainingen door Outplacementbureau Werkcontact verzorgt zijn altijd maatwerk. Zij zijn gericht op praktijksituaties binnen uw organisatie. In kleinere groepen worden praktijksituaties besproken en eventueel in rollenspellen beleefd. Het zelf ondervinden werkt altijd beter dan allerlei theorieën. Doorgaans zijn het actieve trainingen gekoppeld met huiswerkopdrachten. Trainingen worden altijd afgerond met individuele actieplannen.

Ondersteuning aan medewerkers die het even niet zien zitten

Uw medewerker zit in een dip. Dit kan voortkomen doordat de medewerker is vastgeroest in het werk, problemen heeft met collega’s of met een reorganisatie. Dit is zeker niet prettig voor de getroffen medewerker maar het kan ook uw onderneming benadelen. Het inschakelen van derden kan een oplossing zijn. Iemand die neutraal de zaken analyseert en persoonlijk de medewerker begeleidt tot het gewenste resultaat is bereikt.

Een burn-out behoeft niet het einde te zijn van een carrière

Het kan iedereen overkomen, die zich intensief inspant voor een zaak. Juist in deze dynamische tijd is het een veel voorkomend syndroom. Vaak zijn het de medewerkers die hun beste krachten geven aan het bedrijf. Daarom is het zaak juist hen weer goed op de rails te zetten. Hen weer de energie en het vertrouwen te geven hun carrière, misschien op een iets andere manier dan voorheen, te vervolgen. Daarvoor zijn vele mogelijkheden. Na een periode van rust is persoonlijke coaching of het volgen van een spoor 2 traject de methode voor een succesvol vervolg van de loopbaan.

Advies en begeleiding

Omgaan met medewerkers kan soms lastig zijn. Onverwachte situaties in de privé sfeer, ziekte, het niet meer kunnen bijhouden van de techniek, wisseling van leiding zijn een paar voorbeelden waardoor een medewerker niet meer voor 100% functioneert. Demotivatie en/of stress kunnen hiervan het gevolg zijn. Outplacementbureau Werkcontact kan u hierbij van dienst zijn met onderzoek om de ontstane situatie helder te krijgen of outplacement. Daarna volgt er een advies voor het creëren van verbeteringen.

https://www.outplacementverzekering.nl